De vereniging voor en door jongeren

Elke vrijdagavond sporten we in de sportzaal van de Meent in Afferden. Daarbij laten we de kids zo veel mogelijk vrij in wat ze willen doen. Lijkt het je leuk om een keertje mee te sporten? Je bent van harte welkom om een keertje mee te doen!

Wie zijn wij?

KPJ Afferden, al meer dan 90 jaar een begrip in ons dorp.
In 1930 werd er door de boeren van het dorp de Jonge Boerenstand opgericht. 
Een vereniging voor de boeren die onder elkaar wedstrijden hielden, met het kweken en oogsten van allerlei granen en groenten. 
Na verloop van wat jaren kwamen de vrouwen bij elkaar, om samen wat bewegingen en oefeningen te doen. Dit liep verder uit tot ritmische oefeningen, die op officiële sportdagen werden voorgedragen aan het publiek. Samen met de heren en andere afdelingen uit de regio werden op die dagen menselijke piramides gebouwd en deed men aan verschillende atletiek onderdelen. De middag bestond uit een groot ceremonie. Elke afdeling presenteerde zich in hun tenue aan het publiek en marcheerde in rijen, met voor op het vaandel over het sportveld. De sportdagen werden zeker tot in de 80 jaren georganiseerd. Maar door teruglopende belangstelling van uit de jongeren, zijn deze traditionele sportdagen afgeschaft.

 

Inmiddels zijn we 30 jaar verder en met de tijd mee gegroeid. KPJ staat nog steeds voor katholieke plattelandsjongeren, maar laat je niet afschrikken door de naam. Wij besteden op geen enkele wijze aandacht aan geloof.
Gezelligheid, ontspanning en bovenal SPORT zijn vandaag de dag de belangrijkste onderwerpen van KPJ Afferden.

Veel KPJ’s beoefenen actief de handbalsport, KPJ Afferden doet dit niet. Wij sporten iedere vrijdagavond in ons eigen dorpshuis.
Hierbij willen wij onze leden zo vrij mogelijk laten en ze zelf laten kiezen wat ze willen doen, uiteraard onder begeleiding.
Verder worden er diverse activiteiten georganiseerd door de regionale KPJ-Kring en door onze leiding en het bestuur zelf.
Zo hebben we ieder jaar als afsluiting het KPJ-KAMP, gaan we schaatsen of zwemmen of hebben we bijvoorbeeld een zeepvoetbaltournooi. 

Onze doelstelling is dan ook:
Het organiseren en aanbieden van wekelijkse en maandelijkse activiteiten die aansluiten bij de interesse en behoefte van onze leden.